| Start | Strategi | Teknik | Kommunikation | Kontakt |
| Publikationer |

Strategi- och teknikpublikationer

Spelare och möjligheter på den kinesiska mobilmarknaden

Mobile Business China Seminar 2008 (endast engelska) [Go]

Hitta rätt skandinavisk mobil affärsleverantör

Mobile Business List [Go]

Uppnå kostnadseffektiv mjukvaruoutsourcing med en enkel fyrstegsmodell

Small Firm Software Offshore Outsourcing (endast engelska) [Go]

Framgångsrika intäktsmodeller för tidskrifter på Internet

Intäktskällor för vecko- och månadstidningar på Internet (Swedish only) [Go]

För mer information eller för att diskutera ett projekt, kontakta gärna oss [Go]