| Start | Strategi | Teknik | Kommunikation | Kontakt |
| Publikationer |

Internetstrategi, marknadsföring och utveckling för webben och automatisering av Excel

För att kunna samla in rättvisande information om marknaden och företagets situation behöver företagsledningar kapacitet att göra undersökningar, stöd i att skapa kreativa tjänsteerbjudanden och råd vid val av rätt teknik för att få tag i och kommunicera information.

Kampe.com tillhandahåller ett antal tjänster för att stödja företagsledningar i en snabbt föränderlig affärsmiljö.

Marknadsundersökningar, konkurrentanalys och affärsutveckling

Vi kan hjälpa er att undersöka målmarknader och förnya er affärs- och marknadsföringsstrategi så att den drar nytta av det bästa inom informationstekniken. Vi kan ta fram och förse ert företag med marknadsdata. Via Konkurrentanalys.eu erbjuder vi analys av konkurrenssituationen kring ditt företag och dina produkter. Vi kan stödja er i beslut som rör outsourcing, internetmjukvara, webbdesign och webbutveckling samt mobila lösningar.

Sökmotoroptimering och optimering av webbutiker

Att bli återfunnen på internationella sökmotorer som Google, Bing, ryska Yandex och kinesiska Baidu är nu avgörande för framgången för bolag på nätet. Vi är experter på sökordsoptimering (SEO, search engine optimization) och webbstatistik.

När webbplatser har försäljning som en naturlig del av sina tjänster växer behovet av att öka försäljningen i webbutiken. Med Webbutiksoptimering.se ser vi över bland annat sortiment, placering och prissättning i din webbshop för att öka lönsamheten.

Mjukvaru- och IT-leverantörer och due diligence

Vi utvärderar företag och teknik inför leverantörsval eller som del av riskkapitalbolags due diligence-processer. Vi kan hjälpa startup-företag och små och medelstora företag att hitta rätt produkt, tjänst och leverantör.

Programproduktion, mjukvara, webb och outsourcing

Vi erbjuder hjälp till små och medelstora företag att utvärdera och välja outsourcing-partner. Vi kan också hjälpa till med projektledning under genomförandet.

Kampe.com Teknik- och strategipublikationer

Mobile Business China Seminar 2008 [Go]
Mobile business providers in Scandinavia [Go]
Small Firm Software Offshore Outsourcing [Go]
Intäktskällor för vecko- och månadstidningar på Internet [Swedish] [Go]

För mer information eller för att diskutera ett projekt, kontakta gärna oss [Go]